Verbinding op het schaddenspoor…

Naast de verwerving van het Blauwe Engel treinstel blijven wij ook in andere onderdelen van het spoorfietsproject investeren. Om die ambities mogelijk te maken hebben wij voor een cruciaal deelproject een aanvraag gedaan voor een bijdrage vanuit LEADER. De afgelopen jaren hebben we daarvoor een aanvraagtraject doorlopen, waarbij we uitstekend begeleid zijn door de coördinatoren. Tot onze vreugde is de aanvraag toegewezen!

Onderstaande tekst is afkomstig van de projectsite: https://leaderzuidwesttwente.nl/projecten/verbinding-op-het-schaddenspoor/
Sinds 2016 exploiteert de aanvrager een spoorfietstraject in Hengelo. In dit project wordt dit uitgebouwd tot een sociale onderneming waarin de ambities op het gebied van erfgoed, landschap en werk in samenhang met elkaar worden gerealiseerd én uitgedragen. Dit krijgt vorm door het doortrekken van het spoorfietstraject met 300 meter spoor inclusief aankleding, de herbestemming van twee zouttorens, ingericht als exclusieve natuurhuisjes en nieuwe arrangementen.

Zo kan de lijn als een soort snoer allerlei kralen met elkaar verbinden. Dat kan soms door zelf nieuwe activiteiten toe te voegen, maar vooral door samen te werken met bewoners en ondernemers in de omgeving. Daardoor kan het project bijdragen aan een gebiedsontwikkeling die de in het gebied aanwezige kwaliteiten versterkt. De spoorlijn blijkt een uitstekende manier om het verhaal van het landschap te vertellen en om dit op een unieke manier (namelijk vanaf het spoor) beleefbaar te maken. De karakteristieke zoutboortorens sluiten daar qua geschiedenis en karakter perfect bij aan.

Door de nieuwe functie als natuurhuisje zijn ze in alle opzichten een aanwinst binnen de sociale onderneming.

Start: oktober 2019

Gereed: 31 december 2022

Spoorfietsen Hengelo - Twekkelo