Reglement

Gebruik van de spoorfietsen en de spoorweginfrastructuur en Regelement spoorfietsen – seizoen 2017 (achterzijde huurovereenkomst)

Gebruik van de spoorfietsen en de spoorinfrastructuur (Beperkte toegang)

 • Het gebruik van de spoorfietsen is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.
 • De eigenaar van de spoorfietsen noch het spoorfietsbedrijf zijn aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Het betreden van de spoorbaan, ook buiten het spoorfietsen om, geschiedt op eigen risico*
 • De minimale lengte van een fietsend persoon is 155 cm.
 • Kinderen onder de leeftijd van 14 jaren moeten worden begeleid door tenminste één volwassene.
 • Op een gezinsspoorfiets mogen maximaal 6 personen tegelijk meerijden. In voorkomende gevallen dat een (elektrische) rolstoel meegaat op een spoorfiets mogen in totaal slechts 5 personen meerijden.
 • Voorzichtigheid is geboden bij het oversteken van wegen en paden. (stoppen bij overwegen is verplicht)
 • Bij het passeren van bruggen dient u uw voeten op de pedalen te houden. Het spoorfietsbedrijf is niet verantwoordelijk voor (eventuele) ongevallen.
 • De zones rond de keerplatforms dienen met lage snelheid (stapvoets) te worden benaderd.
 • Het is niet toegestaan om zelf de draaiplatforms of wissels te bedienen of deze fietsend te passeren.
 • Het keren van de spoorfietsen is een taak (verantwoordelijkheid) van de uitbater.
 • Indien men kinderwagens of een rolstoel wil vervoeren met een spoorfiets of groepslorrie dient men zelf zorg te dragen voor een goede borging. Op verzoek zijn voor dit doel gratis spanbandjes te lenen bij de organisatie.

Respecteren van de omgeving

 • De spoorfietsen mogen enkel worden gebruikt op het spoortracé (rails) van het traject.
 • Het is niet toegestaan om naastgelegen natuur- of agrarische gebieden te betreden.
 • Het gebruik van muziekdragers met geluidversterking of daarmee vergelijkbaar instrumentarium is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om langs het tracé bloemen of planten te plukken of dieren te verstoren.
 • Het maken van rook of (open) vuur is volstrekt niet toegestaan.
 • Wees uitermate voorzichtig met roken. Op last van de brandweer kan zelfs een (tijdelijk) verbod gelden.
 • Honden zijn alleen toegestaan indien deze zijn aangelijnd. Uitwerpselen dienen te worden opgeruimd.
 • Het is verboden zelf activiteiten op of langs het spoor te organiseren die niet bij de organisatie zijn aangemeld of in strijd zijn met de wet.

Boetes en vergoedingen

 • Beschadigingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik van de spoorfietsen of groepslorries en / of de spoorweginfrastructuur zullen verhaald worden op de huurder.
 • Indien een huurder de aangegeven reistijden (zowel heen- en terugreis) niet respecteert valt dit eveneens onder de eigen verantwoordelijkheid. In voorkomende gevallen kan een nieuwe huurtermijn in rekening worden gebracht van minimaal € 25,= voor een spoorfiets, € 55,= in geval sprake is van een groepslorrie en € 45,= in geval van een pomplorrie.
 • Er is geen discussie mogelijk over de hoogte van een boete of de mate van een beschadiging. Ernstige (verwijtbare) beschadigingen zullen op basis van nacalculatie en achteraf in rekening worden gebracht.

Nabuurschap

 • Wij verzoeken u vriendelijk de aan het spoor gelegen woonlocaties zo rustig mogelijk te passeren en niet in de directe nabijheid ervan te stoppen.
 • Bewoners langs het spoor kunnen in geval van calamiteiten contact opnemen met de organisatie indien aan het vorenstaande geen of onvoldoende gehoor wordt gegeven. In voorkomende (ernstige) gevallen kan een beroep worden gedaan op de autoriteiten.

Een kopie van dit reglement ligt ook ter inzage bij de vertrek- en aankomstpunten en kan desgewenst,  voor de duur van een spoorfietsrit, worden meegenomen op één van de spoorfietsen.

Wijzigingen en eventuele drukfouten voorbehouden.

Voor aanvullende informatie over het spoorfietsen verwijzen wij u naar onze website: www.spoorfietsen.nl

Hengelo

07 april 2017

*Overigens verboden toegang, artikel 461 WBvS

Nota Bene: U vindt hier ons Technisch en Organisatorische document inzake a.v.g.